Đấu giá Lần 3: Quyền khai thác mủ cao su tại NTCS Xa Mát năm 2022 Công ty Cổ phần cao su Tân Biên. Đấu giá 9h30 ngày 22/7/2022