Đấu giá lần 3: Máy móc thiết bị của Công ty CP Truyền thông Đa phương tiện Lasta, được Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh giao Quản tài viên Chu Minh Đức xử lý. Đấu giá lúc 09h ngày 11/8/2022

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

DANH MỤC TÀI SẢN