(Đấu giá lần 3 – Đấu giá theo thủ tục rút gọn) Tài sản bảo đảm cho khoản nợ xấu của Công ty TNHH Phát triển Thương mại Đô Thành tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Thành Công. Đấu giá 09h30 ngày 23/6/2023