Đấu giá lần 2: Vật tư thiết bị thu hồi thanh lý đợt 2 năm 2022 của Công ty Điện lực Hà Nam. Đấu giá 14h30 ngày 17/01/2023