(Đấu giá lần 2) Tài sản bảo đảm cho khoản nợ xấu của Công ty TNHH Phát triển Thương mại Đô Thành tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Thành Công. Đấu giá 14h30 ngày 29/5/2023