Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam bán đấu thành công 2 lô tài sản

(BĐT) – Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam và chi nhánh vừa tổ chức 2 cuộc bán đấu giá đối với các tài sản: 104 toa xe các loại của Công ty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội và một số thiết bị điện của Nhà máy Xi măng Kiên Lương – Hà Tiên. Các tài sản này đều được bán thành công, với giá trúng đấu giá vượt giá khởi điểm lần lượt 42,5% và 68%.

Cụ thể, sáng 31/3/2021, tại Văn phòng chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam tại TP.HCM đã tổ chức bán đấu giá với lô tài sản: 1 máy biến điện áp 30MVA, 1 tủ điện trở trung bình, 1 tỷ điều khiển bảo vệ, 1 hộp nối cáp. Tổng giá khởi điểm là 1,1 tỷ đồng.

Theo biên bản đấu giá, có 8 khách hàng tham gia cuộc đấu giá và trả giá theo hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp 1 vòng. Tại buổi công bố giá, các khách hàng trả giá từ 1,12 – 1,85 tỷ đồng. Công ty TNHH Môi trường Chân Lý trả giá cao nhất với 1,85 tỷ đồng, vượt so với giá khởi điểm 750 triệu đồng, tỷ lệ bán vượt 68%.

Chiều 31/3/2021, Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam tổ chức bán đấu giá 104 toa xe các loại bao gồm 30 toa xe khách, 74 toa xe hàng của Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội. Các toa xe này hiện lưu giữ tại đường sắt các ga: Cẩm Giàng, Cầu Giát, Cổ Loa, Đồng Mô, Gia Lâm, Hạ Long, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng…

Giá khởi điểm của lô tài sản này là 13,5 tỷ đồng. Có 35 khách hàng tham gia cuộc đấu giá và trả giá theo hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp 1 vòng. Tại buổi công bố giá, các khách hàng trả giá từ 13,5 – 19,25 tỷ đồng. Khách hàng trả giá cao nhất trúng giá là Công ty CP Sản xuất và kinh doanh Phôi thép Tùng – Sơn – Anh, với 19,25 tỷ đồng, vượt so với giá khởi điểm 5,75 tỷ đồng, tỷ lệ bán vượt là 42,5%.

Các bên sẽ thực hiện ký kết hợp đồng trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi biên bản đấu giá tài sản được xác lập.

link dẫn từ BÁO ĐẤU THẦU