Xe tải cầu không còn sử dụng của Viễn thông Sóc Trăng. Đấu giá 08h30 ngày 17/3/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!