Xe oto Ford Mondeo BKS: 31A-6597 của Trung tâm thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia ĐG ngày 15/01/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!