Lần 2: Xe oto cũ, đã qua sử dụng, nhãn hiệu Mercedes-Benz. BKS: 43B-019.72 của Công ty Thủy điện A Vương. Đấu giá lúc 15h30 ngày 12/01/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá viên đang xác nhận kết quả!