Xe oto cũ, đã qua sử dụng, nhãn hiệu Mercedes-Benz. BKS: 43B-019.72 của Công ty Thủy điện A Vương. Đấu giá lúc 10h ngày 08/12/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!