(LẦN 2) Xe ô tô Toyota HIACE, BKS: 53S-3482 của Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam – Công ty Cổ phần

Cuộc đấu giá đã kết thúc!