Xe ô tô Toyota Corolla, biển kiểm soát 51A-056.09 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh 10 TP.HCM.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!