Xe ô tô thi công kéo cáp hỏng của Viễn thông Nam Định. Đấu giá lúc 09h45 ngày 22/6/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!