Xe ô tô tải, nhãn hiệu Mitsubishi, BKS: 33A-1296 của Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội. Đấu giá lúc 15h ngày 23/6/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!