Xe ô tô tải gắn cẩu hiệu Mitsubishi Canter BKS 72M 4746 của Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – Công ty Tàu dịch vụ Dầu khí. Đấu giá 08h30 ngày 18/8/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!