Xe ô tô Mitsubishi Pajero 02 cầu, 07 chỗ, biển kiểm soát 29A-008.03 của Tạp chí tài nguyên môi trường. Đấu giá 09h30 ngày 30/12/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!