Xe ô tô Mitsubishi Jolie. Biển kiểm soát: 51F-203.64 của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!