Xe ô tô Huyndai chuyên dụng; BKS: 29X-8295. Đấu giá lúc 9h15 ngày 19/8/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá viên đang xác nhận kết quả!