Xe ô tô Huyndai chuyên dụng; BKS: 29X-8295 của BIDV Thành Đô. Đấu giá lần 2 lúc 8h15 ngày 30/11/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!