Xe ô tô đã qua sử dụng nhãn hiệu Mitsubishi Pajero. Biển kiểm soát 29A-021.67 của Trung tâm bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường Giao thông vận tải. Đấu giá 09h30 ngày 26/10/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: cuộc đấu giá không đủ điều kiện diễn ra