Xe ô tô đã qua sử dụng của Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và Môi trường GTVT.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!