Xe ô tô đã qua sử dụng của Công ty TNHH MTV Thủy Điện Trung Sơn. Đấu giá 10h ngày 14/7/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!