Lần 2: Xe ô tô cũ đã qua sử dụng. Nhãn hiệu Ford Transit. BKS: 43B-020.62 của Công ty Thủy điện A Vương. Đấu giá lúc 14h30 ngày 12/01/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá viên đang xác nhận kết quả!