Xe ô tô con nhãn hiệu TOYOTA COROLLA ALTIS, BKS 31A-6841 của Công đoàn Y tế Việt Nam. Đấu giá 09h ngày 21/5/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!