Xe ô tô Camry, Biển kiểm soát: 51A-958.91 của Công ty TNHH MTV Địa vật lý Giếng khoan Dầu khí. Đấu giá 09h00 ngày 22/5/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không có Khách hàng đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá