(LẦN 2) Xe ô tô Camry 2.4G, BKS 30F-286.30 của Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam – Công ty Cổ phần

Cuộc đấu giá đã kết thúc!