(LẦN 2) Xe ô tô BMW318i, BKS: 51K-449.11 của Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam – Công ty Cổ phần

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không có Khách hàng đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá