Xe ô tô 29 chỗ SAMCO FELIX KGQ3-1. BKS: 51B-200.61 của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn. Đấu giá 14h00 ngày 27/9/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!