Vườn cây keo lai thanh lý của Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang tại đội sản xuất Tân Lập, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. Đấu giá 10h ngày 12/5/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!