Vườn cây gỗ cao su thanh lý của Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum. Đấu giá 09h30 ngày 15/6/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!