Vườn cây cao su thanh lý phục vụ tái canh năm 2023 của Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông. Đấu giá 10h ngày 02/3/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!