Vườn cây cao su thanh lý phục vụ tái canh năm 2022 của Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông. Đấu giá ngày 20/01/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!