Vườn cây cao su thanh lý của Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang tại Nông trường K’Dang và đội sản xuất Tân Lập, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai của Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang. Đấu giá 10h ngày 11/5/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!