VTTB và TSCĐ thanh lý đợt 1 năm 2024 của Công ty Điện lực Phú Yên

Cuộc đấu giá đã kết thúc!