VTTB và công tơ thu hồi – Quý 1 năm 2023 của Công ty Điện lực Gia Lai. Đấu giá 09h30 ngày 25/4/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: không có người trả giá