VTTB, công tơ thu hồi và TSCĐ thanh lý đợt 4 năm 2023 của Công ty Điện lực Phú Yên. Đấu giá 10h30 ngày 29/12/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: không có người trả giá