VTTB, công tơ thu hồi và TSCĐ thanh lý đợt 2 năm 2023 của Công ty Điện lực Phú Yên. Đấu giá 9h30 ngày 29/6/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!