VTTB, công tơ thu hồi và TSCĐ thanh lý đợt 1 năm 2023 của Công ty Điện lực Phú Yên. Đấu giá 10h ngày 19/5/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!