VTTB, CCDC, TSCĐ thanh xử lý không còn nhu cầu sử dụng năm 2022 của Công ty Nhiệt Điện Mông Dương. Đấu giá lúc 15h ngày 05/12/2022

Cuộc đấu giá sắp diễn ra, còn:
00 Ngày
00 Giờ
00 Phút
00 Giây
Cuộc đấu giá chưa diễn ra! Đăng nhập để đăng ký tham gia