VẬT TƯ TỒN KHO KHÔNG CÒN NHU CẦU SỬ DỤNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN. ĐẤU GIÁ NGÀY 12/5/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!