Vật tư thu hồi tháo dỡ từ cầu phao Sông Hóa và vật tư thu hồi sau khi tháo dỡ nhà hạt quản lý cầu phao Sông Hóa QL.37 của Cục Quản lý Đường bộ I. Đấu giá lúc 9h ngày 30/9/2022

Cuộc đấu giá sắp diễn ra, còn:
00 Ngày
00 Giờ
00 Phút
00 Giây
Cuộc đấu giá chưa diễn ra!