Vật tư thu hồi của 02 căn nhà cấp IV diện tích xây dựng: 206m2; Tổng diện tích sử dụng là: 206m2 thuộc quản lý của Lữ đoàn 77. Đấu giá 10h00 ngày 16/6/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!