Vật tư thiết bị thu hồi sau sửa chữa, vật tư ứ đọng, kém, mất phẩm chất của Thủy điện Tuyên Quang. Đấu giá lúc 14h30 ngày 08/12/2022

Cuộc đấu giá sắp diễn ra, còn:
00 Ngày
00 Giờ
00 Phút
00 Giây
Cuộc đấu giá chưa diễn ra! Đăng nhập để đăng ký tham gia