(Lùi thời gian tổ chức đấu giá) Vật tư thiết bị thanh lý đợt 1&2 năm 2023 (mã CTNH 190205, 190601, 160107) của Công ty Điện lực Quảng Bình. Đấu giá 14h30 ngày 06/10/2023

Cuộc đấu giá sắp diễn ra, còn:
00 Ngày
00 Giờ
00 Phút
00 Giây
Cuộc đấu giá chưa diễn ra! Đăng nhập để đăng ký tham gia