VẬT TƯ THIẾT BỊ NGÀNH ĐIỆN THU HỒI THANH LÝ CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC GÒ VẤP. ĐẤU GIÁ 09H00 NGÀY 27/5/2022

Cuộc đấu giá sắp diễn ra, còn:
00 Ngày
00 Giờ
00 Phút
00 Giây
Cuộc đấu giá chưa diễn ra! Đăng nhập để đăng ký tham gia