VẬT TƯ THIẾT BỊ NGÀNH ĐIỆN THU HỒI THANH LÝ CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC GÒ VẤP. ĐẤU GIÁ 09H00 NGÀY 27/5/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!