Vật tư thiết bị ngành điện cũ thu hồi thanh lý đợt 2 năm 2022 của Điện lực Gò Vấp. Đấu giá 09h00 ngày 03/8/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!