Vật tư, thiết bị cũ hỏng đã qua sử dụng của Công ty CP đầu tư và phát triển điện Sê San 3A.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!