Vật tư, linh kiện điện tử, thành phẩm tồn lâu của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Đấu giá lần đầu, chỉ có 1 khách hàng tham gia trả giá.