Vật tư ứ đọng, vật tư thu hồi sau sửa chữa năm 2021 ĐG ngày 21/10/2021

Cuộc đấu giá sắp diễn ra, còn:
00 Ngày
00 Giờ
00 Phút
00 Giây
Cuộc đấu giá chưa diễn ra! Đăng nhập để đăng ký tham gia