Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp TP Hà Nội: Lô 3 – 05 chiếc xe ôtô Huyndai County và 11 danh mục vật tư phụ tùng cũ . Đấu giá 11h00 ngày 23/6/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!